Akhil Bhartiya Gandharv Mahavidyalay Mandal, Mumbai on 12-2-19


Achivement in Akhil Bhartiya Gandharv Mahavidyalay Mandal,Mumbai on 12-02-19

Katthak 1st Level Exam (Prarambhik)

1. Ovi Jankiram Chavan (Grade V sun) - Special Achievment

2. Shruti  Santosh Malode (Grade IV sun) - Rank First

3. Sakshi Eknaath Aahire  (Grade V sun) - Rank First

4. Shravni Santosh Endiat (Grade IV sun) - Special Achievment

5. Chetna Mahindra Patil  (Grade IV sun) - Rank First

6. Enjal Tukaram Bhoye  (Grade IV sun) - Rank First

7. Samruddhi Ramkrushna Mali (Grade IV sun) - Rank First

8. Shravni Mohan Malode (Grade IV sun) - Rank First

9. Ishita Shrinivas Kotwal (Grade IV sun) - Rank First

10. Sanika Nivrutti Bagul (Grade VIII sun) - Rank First

 

Katthak Praveshika –Pratham  2nd  Level

1. Pranaya Kiran Khanapure (Grade VI sun) - Rank First

2. Miss.Swara Govardhan Borse (Grade VI sun) - Rank First

3. Harshada Tanaji Shingade (Grade VI sun) - Rank First

4. Dhanshree Yogesh Jejurkar (Grade VI sun) - Rank First

5. Shivani Nilesh Bagal (Grade VI sun) - Rank First

Map

Contact Details